מוזיקה

שלי מאיירס | קומי אורי

שלי מאיירס | שימני

שלי מאיירס | חקרני

שלי מאיירס | לך יום | הופעה חיה מירושלים

שלי מאיירס | לך יום | גרסה אקוסטית

שלי מאיירס | יברכך

שלי מאיירס ויוחאי בר-דוד | בראשית

שלי מאיירס וירון צ'רניאק | שאלו שלום ירושלים

שלי מאיירס יוחאי בר דוד | האל תמים דרכו

מבוסס על בראשית מ״ג: 27-29 מ״ה: 4-18

תהילים: מ"ג: 3-4 / קי"ט: 169-170/ קמ"ד: 15

לחן חדש למזמור קכ׳א: 4-8

הוקלט בהופעה חיה בקונצרט ״פני אל אדוני״

שיר שכתבתי והלחנתי לזכרו של סבי נצול אושוויץ

תהילים קכ״ו

הוקלט בהופעה חיה בקונצרט ״שיר המעלות״

ישעיה ס״ב א׳-ד׳

״הוקלט בהופעה חיה ״פני אל אדוני״

מבוסס על תהילים ק״ל: א׳ י״ח: ל״ז קמ״ג: ח׳ מלאכי ג׳: כ׳

הוקלט בהופעה חיה בקונצרט ״שיר המעלות״

במדבר ו׳ כד׳-כו׳

הוקלט בהופעה חיה בקונצרט ״שיר המעלות״