אבא

אבא אבא ממעמקים קראתי יה

צעדי תרחיב תחתיי לא מעדו קרסוליי

הדריכני דרך זו אלך

כי אתה אתה תקוותי

אבא אתה תקוותי

זרחה לנו זרחה לנו שמש צדקה מרפא בכנפיה

מבוסס על תהילים ק״ל א׳ י״ח: ל״ז קמ״ג: ח׳ מלאכי ג׳: כ׳